Poczta o2

Nie posiadasz konta? Zarejestruj sie!
Beta

Instrukcja konfiguracji programu pocztowego Opera Mail dla Poczty o2 z protokołem IMAP

« Wróć do strony głównej
 1. Z rozwijanego menu przeglądarki wybierz (1) Narzędzia, a następnie (2) Konta poczty i czatu...
 2. Potwierdź chęć założenia konta, naciskając (3) Tak.
 3. Zaznacz (4) Poczta i naciśnij przycisk (5) Dalej.
 4. Podaj swoje (8) imię i nazwisko oraz (9) adres e-mail. Pole (8) organizacja zostaw puste lub wpisz dowolną nazwę i naciśnij (9) Dalej.
 5. Pole (10) użytkownik zmień tak, aby składało się z loginu i członu @o2.pl (np. mojanowafajnapoczta@o2.pl) oraz podaj (11) hasło. Następnie zaznacz (12) IMAP i naciśnij przycisk (13) Dalej.
 6. (14) Serwer poczty przychodzącej oraz (16) serwer poczty wychodzącej ustaw na poczta.o2.pl.
  Dodatkowo zaznacz opcje (15) i (17) - używaj bezpiecznego połączenia (TLS) i naciśnij przycisk (18) zakończ.
 7. Zakończenie pracy kreatora jest niewystarczające.
 8. Aby konto było w pełni aktywne, należy poprawnie skonfigurować porty dla serwera przychodzącego i wychodzącego.
 9. Z rozwijanego menu przeglądarki wybierz (19) Narzędzia, a następnie (20) Konta poczty i czatu...
 10. Zaznacz (21) Konto pocztowe, które przed chwilą utworzyłeś, i naciśnij przycisk (22) właściwości.
 11. Przejdź do zakładki (23) serwery i zmień (24) port dla serwera poczty przychodzącej na 993, a dla serwera poczty wychodzącej zmień (25) port na 465 i naciśnij (26) OK.
 12. Naciśnij przycisk (27) Zamknij.
 13. Gratulacje! Twoje konto e-mail jest teraz w pełni aktywne.
 14. Jeżeli przeszedłeś na IMAP, proponujemy dezaktywację konta wykorzystującego protokół POP3, aby te same wiadomości nie były pobieranie do dwóch różnych folderów.
 15. Przejdź do zarządzania kontami (patrz punkt 19), (28) zaznacz konto POP3, które chcesz dezaktywować i naciśnij (29) Właściwości.
 16. Przejdź do zakładki (30) Odbieranie i odznacz (31) Uwzględnij to konto podczas sprawdzania ręcznego, po czym zatwierdź zmiany naciskając przycisk (32) OK. Twoje konto zostało dezaktywowane.
« Wróć do strony głównej