Poczta o2

Nie posiadasz konta? Zarejestruj sie!
Beta

Instrukcja konfiguracji programu pocztowego Thunderbird 3 dla Poczty o2 z protokołem IMAP

« Wróć do strony głównej
 1. Wybierz z górnego menu (1) Narzędzia, a następnie (2) Konfiguracja kont...
 2. Kliknij w guzik (3) Operacje a następnie w (4) Dodaj konto pocztowe...
 3. Wpisz (5) Imię i nazwisko, adres e-mail oraz swoje hasło. Potwierdź zmiany klikając w guzik (6) Kontynuuj.
 4. Kliknij w guzik (6) Edytuj.
 5. W pole (7) Nazwa użytkownika wpisz swój login na poczcie o2 (np. mojanowafajnapoczta@o2.pl). W pole (8) Serwer poczty przychodzącej wpisz: poczta.o2.pl. (9) Typ serwera zmień z POP na IMAP. (10) Szyfrowanie zmień na SSL/TLS. Kliknij (11) guzik Testuj konfigurację ponownie. Następnie (12) kliknij guzik Utwórz konto.
 6. Zamknij okno Konfiguracja kont guzikiem OK.
 7. Jeśli miałeś już założone jedno konto POP3, możesz je dezaktywować, tak aby wiadomości nie były pobierane na to konto.
 8. Przejdź do konfiguracji konta (13) Odznacz 4 pola:
  • Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości
  • Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co...
  • Automatycznie pobieraj nowe wiadomości
  • Pobieraj tylko nagłówki wiadomości.
 9. Następnie kliknij (15) Zaawansowane i odznacz (16) Uwzględnij ten serwer podczas pobierania nowych wiadomości.
 10. Naciśnij (17) OK, aby zamknąć pierwsze okno i ponownie naciśnij (18) OK, aby wyjść z konfiguracji konta.
 11. Jeśli masz zainstalowanych więcej kont, proponujemy skopiowanie wiadomości z konta POP3 do nowego folderu.
 12. Kliknij prawym przyciskiem myszy w (19) nowo utworzoną skrzynkę. Wybierz (20) Nowy folder... , a następnie wpisz (21) nazwę folderu i zatwierdź wybór klikając (22) Utwórz folder.
 13. Z menu (23) Edycja wybierz (24) Zaznacz Wszystko. Wszystkie Twoje wiadomości zostaną zaznaczone.
 14. Trzymając lewy przycisk myszy przenieś wszystkie wiadomości do (25) wcześniej utworzonego folderu.
 15. Uwaga! Kasowanie konta spowoduje utratę wiadomości!
  Proszę się upewnić, że wszystkie wiadomości zostały poprawnie skopiowane do innego konta.


  Ostatnim krokiem jest usunięcie konta, z którego skopiowałeś wiadomości. W tym celu przejdź do konfiguracji kont (patrz punkt 16), (26) wybierz konto, które chcesz usunąć i naciśnij przycisk (27) usuń konto. Potwierdź operację, naciskając (28) OK. Zamknij okno poprzez naciśnięcie kolejnego przycisku(29) OK.
« Wróć do strony głównej