Poczta o2

Nie posiadasz konta? Zarejestruj sie!
Beta

Instrukcja konfiguracji programu pocztowego Windowsa Live dla Poczty o2 z protokołem IMAP

« Wróć do strony głównej
  1. Wybierz z górnego menu zakładkę (1) Konta a następnie guzik (2) Adres e-mail.
  2. Wpisz swój adres e-mail (3) (np. mojanowafajnapoczta@o2.pl), (4) podaj hasło oraz (5) imię i nazwisko. Zaznacz pole (6) Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie.
  3. W części dotyczącej serwera poczty przychodzącej ustaw (7) Typ serwera na IMAP oraz podaj (8) adres serwera: poczta.o2.pl na porcie 993. Zaznacz pole Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL). Zmień (9) nazwę użytkownika, by składała się z loginu oraz części @o2.pl (np. mojanowafajnapoczta@o2.pl). W części dotyczącej serwera poczty wychodzącej podaj (10) adres serwera: poczta.o2.pl na porcie 465. Zaznacz oba pola: Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) oraz Wymaga uwierzytelniania. Kliknij guzik (11) Dalej
  4. Gratulacje! Twoje konto e-mail zostało dodane.
  5. Jeżeli przeszedłeś na IMAP, proponujemy dezaktywację konta wykorzystującego protokół POP3, aby te same wiadomości nie były pobieranie do dwóch różnych folderów.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na (12) konto POP3, które chcesz dezaktywować, a następnie wybierz (13) właściwości.
  7. W zakładce (14) Ogólne odznacz (15) Uwzględnij to konto przy odbieraniu poczty i synchronizacji.
  8. Naciśnij (16) OK. Twoje konto zostało dezaktywowane.
« Wróć do strony głównej